آگهی فروش تعدادی عقیق جگری

فروش تعدادی عقیق جگری

1400-06-17

فروش تعدادی عقیق جگری استخراج شده از معدن قم سنگها دارای سختی زیاد و تراش نخورده فروش بصورت یک جا یا تکی با مناسبترین قیمت

شهر : شوش
اطلاعات تماس

20**0910688

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی