آگهی عرضه انواع فرشهای ماشینی و گلیم

عرضه انواع فرشهای ماشینی و گلیم

1400-06-23

عرضه انواع فرشهای ماشینی و گلیم در طرحهای مدرن در ابعاد مختلف در چندین رنگ متنوع تعویض فرش دست دو با نو خرید مستقیم از کارخانه

شهر : کنگان
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی