آگهی پرده حریر ترکیه خیلی شیک برای تزیین پذیرایی شما

پرده حریر ترکیه خیلی شیک برای تزیین پذیرایی شما

1399-08-29

پرده حریر ترکیه خیلی شیک برای تزیین پذیرایی شما که پنل های کناری در انواع مدل ها میشه نصب کرد و فضایی متفاوت به خونه داد و در ابعاد 5.80 سانتی متری هست هیچ ایرادی هم نداره

شهر : میانه
اطلاعات تماس

21**0914423

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی