آگهی پرده سلطنتی به همراه پنل پرده

پرده سلطنتی به همراه پنل پرده

1399-08-29

پرده سلطنتی یه همراه پنل پرده کم کارکرد هست و هنوز یک بارم شسته نشده در ابعاد 5/5 متری می باشد به مشتری پایه معامله تخفیف جزئی داده می شود .

شهر : میانه
اطلاعات تماس

74**0914784

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی