آگهی پرده سفید طرحدار

پرده سفید طرحدار

1399-08-29

پرده سفید طرحدار سالم و در حد نو بسیار تمیز و بدون ایراد هست پارگی نداره همراه با والان پرده و کتیبه به فروش می رسد .

شهر : همدان
اطلاعات تماس

28**0938584

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی