آگهی پرده پذیرایی به همراه چوب پرده و والان ها

پرده پذیرایی به همراه چوب پرده و والان ها

1399-08-29

پرده پذیرایی به همراه چوب پرده و والان ها که والان هاش رنگ سبز پسته ای هست سالمه و زدگی نداره به خریدار واقعی تخفیف جزئی داده می شود ..

شهر : همدان
اطلاعات تماس

23**0918444

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی