آگهی صنایع دستی نقاشی روی سفال

صنایع دستی نقاشی روی سفال

1399-09-11

صنایع دستی نقاشی روی سفال نقاشی روی ظروف مختلف با طرحی همه پسند با قیمت توافقی لطفا فقط خریدار تماس بگیرد .

شهر : تبریز
اطلاعات تماس

79**0992565

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی