آگهی سرویس حصیربافی خیلی شیک و زیبا

سرویس حصیربافی خیلی شیک و زیبا

1399-09-11

سرویس حصیربافی خیلی شیک و زیبا با بافتی محکم و بسیار عالی برای استفاده ی هرچه بهتر مشتری لطفا فقط خریدار واقعی تماس بگیرد .

شهر : سنندج
اطلاعات تماس

69**0933665

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی