آگهی صنایع دستی حصیر بافی

صنایع دستی حصیر بافی

1399-09-11

صنایع دستی حصیر بافی در حد نو بدون پارگی مناسب برای استفاده سبدی بافتی تمیز و بسیار عالی

شهر : گرگان
اطلاعات تماس

29**0936129

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی