آگهی بشقاب ملامین قدیمی کلکسیونی

بشقاب ملامین قدیمی کلکسیونی

1399-10-24

بشقاب ملامین قدیمی کلکسیونی تعدادی ظروف دیگر هم دارم لطفا در صورت تمایل به خرید تماس گرفته شود .

شهر : بابل
اطلاعات تماس

57**0903839

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی