قوانین و مقررات سایت تخصصی زینتی

سایت تخصصی زینتی و لوازم تزئینی بر اساس اطلاعات آگهی های فروش لوازم و کالاهای تزئینی و زینتی ، و همچنین بر اساس مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید .

بر اساس این توافق نامه ، آگهی دهندگان کالاهای زینتی و تزیینی ، کلیه مقررات و قوانین جاری را پذیرفته و اعلام می نمایند ، دستورالعمل ها و چارچوب خاص سایت تخصصی زینتی را رعایت خواهند کرد .

شرایط استفاده از سایت تخصصی زینتی :

درج آگهی فروش لوازم زینتی و تزئینی ، در سایت زینتی رایگان بوده ، و سایت زینتی با حفظ مقررات جاری پس از مطالعه آگهی فروش کالاهای زینتی ، به انتشار آگهی مربوطه اقدام خواهد نمود . در سایت زینتی از انتشارآگهی های کالاهای غیر مجاز و خلاف عرف جامعه ممانعت نموده ، و با حفظ اختیار ، مقررات منع انتشار این قبیل آگهی ها در مورد آن ها اعمال خواهد شد .